Przebudowa drogi gminnej nr 560864K ( ul. Piłsudskiego) wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Wieliczka, Powiat Wielicki/Gmina Wieliczka

Rozpoczęto realizację zadania przebudowa drogi gminnej nr 560864K ( ul. Piłsudskiego) wraz z przejściem dla pieszych

 

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
Umowa nr  WR-VI.807.15.59.2023.Alo.PP.MAŁ z dnia 02.11.2023 r.

 

Nazwa zadania:  „Przebudowa drogi gminnej nr 560864K ( ul. Piłsudskiego) wraz z przejściem dla pieszych w km 01+102,00 do km 01+106,00 w miejscowości Wieliczka, Powiat Wielicki/Gmina Wieliczka”

 

 

Dofinansowanie:                      45 866,00 zł
Całkowita wartość zadania:     57 332,76 zł


Okres realizacji zadania:
- termin realizacji zadania: do dnia  12.06.2024 r.

 

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych. Projekt skierowany jest do uczestników ruchu w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.


W ramach projektu zostanie wykonane dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych, nawierzchnia dla osób niepełnosprawnych  oraz oznakowanie.

 

GALERIA