Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Byszyce

Rozpoczynają się prace związane z budową chodnika w ciągu drogi gminnej 561067K w miejscowości Byszyce. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Umowa nr WR-VI.807.15.28.2023.ALo.PP.MAŁ z dnia 02.11.2023 r.


Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 561067K od km 0+000,00 do km 0+484,66
w miejscowości Byszyce, Gmina Wieliczka


Dofinansowanie: 760 594,00 zł

Wartość zadania: 950 742,93 zł

 

Termin realizacji: 10.07.2024 r.

 


W ramach przebudowy drogi gminnej zrealizowana zostanie budowa chodnika lewostronnego, remont istniejących zjazdów indywidualnych, umocnienie i zabezpieczenie skarp drogowych, dowiązania sytuacyjno-wysokościowe do istniejącej krawędzi jezdni, przebudowa i budowa urządzeń technicznych służących odwodnieniu drogi, oraz wycinka kolidującej zieleni.

 

GALERIA