Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza

Prognozowane na dzień 10.01.2024 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat miasto Kraków, powiat nowosądecki, powiat wielicki, powiat oświęcimski, powiat chrzanowski, powiat krakowski

 

https://powietrze.malopolska.pl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIwOTcyMSwiOWUyOGYzYWE2NDkyIiwzNzgsImVkZGM3YiIsMjA5MDI3LDBd

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU