Postępowanie zakupowe Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Klemensa PM w Wieliczce

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce informuje o ogłoszeniu przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Klemensa PM w Wieliczce postępowania zakupowego nr 1/2024 z dnia 19 lutego 2024 r.

 

Celem zamówienia jest wykonanie najpilniejszych prac w kościele nad nawą główną – połać południowa, wejściem bocznym oraz dzwonnicą kościoła dot. wymiany pokrycia dachowego, które zatrzyma destrukcję obiektu zabytkowego, w tym ochroni zabytki ruchome znajdujące się wewnątrz kościoła przed degradacją i przyczyni się do zachowania miejsca kultu religijnego dla kolejnych pokoleń.

 


Uchwałą nr LX/892/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 października 2023 r.
w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków została przyznana Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Klemensa w Wieliczce dotacja na realizację inwestycji pn.: ,,Wymiana pokrycia dachowego w Kościele PW Św. Klemensa w Wieliczce - nawa główna’’, w związku z otrzymaniem przez Gminę Wieliczka dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład.