Postępowanie zakupowe Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Klemensa PM w Wieliczce

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce informuje o ogłoszeniu przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Klemensa PM w Wieliczce postępowania zakupowego nr 2/2024 z dnia 19 lutego 2024 r.

 

Celem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich dwóch drewnianych stalli w Prezbiterium Kościoła pw. Św Klemensa PM w Wieliczce. Prace mają na celu zatrzymanie procesów destrukcji drewna oraz przeprowadzenie kompleksowej konserwacji technicznej i estetycznej.

 


Uchwałą nr LX/892/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 października 2023 r.
w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków została przyznana Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Klemensa PM w Wieliczce dotacja na realizację inwestycji pn.: ,,Prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch drewnianych stalli w Prezbiterium Kościoła Parafialnego Pw. Św. Klemensa (w Wieliczce)’’, w związku z otrzymaniem przez Gminę Wieliczka dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład.