Cztery lata projektu EKO TEAM w gminie Wieliczka

31 marca 2024 r. kończy się 4-letni projekt Eko Team. Jego celem było zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej. Ich głównym zadaniem było aktywne wsparcie mieszkańców w realizacji inwestycji wymiany nieekologicznych źródeł ciepła, termomodernizacji budynków i instalacji odnawialnych źródeł energii.

 

Projekt był efektem długofalowej polityki gmin członkowskich Stowarzyszenia w dziedzinie poprawy jakości powietrza.

 

Podsumowanie projektu w materiale filmowym: https://youtu.be/zsBxz1KVN0E.

 Działania gmin Metropolii Krakowskiej w celu poprawy jakości powietrza.


W wyniku realizacji projektu EKO TEAM, dzięki systematycznej i rzetelnej pracy 44 ekodoradców oraz zaangażowaniu mieszkańców zrealizowano szereg działań służących poprawie jakości powietrza. Dzięki współpracy na partnerskich zasadach, w gminach Metropolii Krakowskiej wymieniono ponad 7 600 źródeł ciepła, które nie spełniały norm i stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Do efektów pracy ekodoradców zaliczyć można także wsparcie w realizacji niemal 1 700 termomodernizacji budynków oraz ponad 4 000 inwestycji w odnawialne źródła energii.


Na mocy umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, gminy Metropolii Krakowskiej zrealizowały inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości powietrza o sumarycznej wartości ponad 48 mln euro.

 


Przystępując do realizacji projektu w gminie Wieliczka, Eko Team w 2020 r. zobowiązaliśmy się do realizacji określonych działań. Dzięki zaangażowaniu zespołu ekodoradców efekty przerosły nasze zamierzenia. W przeciągu 4 lat  mieszkańcy mieli możliwość wymiany 1085 źródeł ciepła, termomodernizacji niemal 300 budynków oraz zamontowania ponad 330 instalacji OZE. Łącznie na realizację inwestycji w  gminie Wieliczka przeznaczono w ramach projektu EKO TEAM 31 838 341 zł.  
Pomocne wsparcie dla mieszkańców gmin w walce o czyste powietrze.

 


W ramach swoich zadań ekodoradcy prowadzili działania informacyjne i doradcze w zakresie:

  • poprawy efektywności energetycznej budynków,
  • wymiany źródeł ciepła niespełniających norm,
  • inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE).

 

Kluczowym elementem współpracy ekodoradców z mieszkańcami była pomoc w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych oraz innej koniecznej dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania do inwestycji, jej przeprowadzenia i rozliczenia. Dzięki otwartości i wzajemnemu zaufaniu, efekty współpracy były bardzo satysfakcjonujące.
Należy podkreślić, że działania ekodoradców cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wyzwania z jakimi się mierzyli przedstawia poniższy materiał filmowy: https://youtu.be/aMp2--33vWk. Zachęcamy do obejrzenia.

GALERIA