MARZEC MIESIĄCEM EKOLOGII

Młode pokolenie jest szczególnie wrażliwe na sprawy dotyczące ekologii i bliskie im są projekty, których celem jest dbałość o stan środowiska. Zainteresowaniom tym dała wyraz również młodzież wielickiej gminy podczas drugiej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieliczce, która odbyła się w 7 lutego w wielickim Magistracie.

 

Spotkanie reprezentantów szkół podstawowych z terenu wielickiej gminy zakończyło się bowiem podjęciem uchwały, zgodnie z którą miesiąc marzec został ustalony miesiącem ekologii.

 


Z inicjatywy młodzieżowych radnych przez cały miesiąc w wielickich podstawówkach odbywać się będą akcje poświęcone tematom ekologicznym, m.in. akcje sprzątanie świata, warsztaty eko, sadzenie drzew, zbieranie makulatury.16 marca podczas Ekostrefy w CER Solne Miasto odbędzie się także pokaz eko - mody w wykonaniu uczniów szkół podstawowych.

GALERIA