Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie prostujące oczywistą omyłkę w decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.24.2022 z 3 marca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą:

Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice - Skawina na odcinku od Wieliczka ul. Za Torem do działki nr 203/4 przy ul. Sawiczewskich w Krakowie na długości około 6,5 km.