Wyniki konkursu ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka w roku 2024

Znamy już wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka w roku 2024. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podjął decyzję o przyznaniu dotacji 27 stowarzyszeniom spełniającym wymogi formalne i regulaminowe na realizację 35 projektów.


Informujemy, że zaktualizowaną kalkulację kosztów i harmonogram należy złożyć na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, przy ul. Powstania Warszawskiego 1 (w 2 egzemplarzach). Wskazane dokumenty należy dostarczyć w terminie 7 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty.

Zarządzenia Nr 68/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie wyboru projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka w roku 2024
 

 Do pobrania :
    1. Zweryfikowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu
    2. Zweryfikowany  harmonogram działań
    3. Rozliczenie  dotacji  z wykonania projektu

 

 

Tagi