15 mln na komunikację autobusową - Zielone Autobusy to również przyszłość komunikacyjna dla miasta i gminy Wieliczka

Wojewoda Małopolski Jan Krzysztof Klęczar podpisał z Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka oraz z Piotrem Krupą Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji i Krzysztofem Pakułą Skarbnikiem podpiali umowę na zadania wieloletnie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych użyteczności publicznej.

 

W wydarzeniu, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, wzięli udział starostowie, burmistrzowie oraz wójtowie miejscowości, które biorą udział w realizacji zadania.


Na mocy podpisanej umowy wielicka gmina otrzyma dopłatę na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem komunikacji lokalnej na okres 2024 – 2028 roku. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych części kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem linii komunikacyjnej.


W wyniku umowy wielicka gmina otrzyma dopłatę w wysokości: 15 329 061, 81 zł.
Wielicka gmina jest jedną z niewielu gmin w całej Polsce, która rozwinęła własną komunikację gminną obejmującą miasto i 29 otaczających je sołectw. Komunikacja gminna jest jednym z najważniejszych narzędzi niwelujących różnice pomiędzy miastem i wsią i zapobiegających wykluczeniu transportowemu osób mieszkających w odleglejszych rejonach gminy.

GALERIA