W wieku 74 lat odszedł nagle Radny Miasta i Gminy Wieliczka Alojzy Brożek

Dotarła do nas wiadomość, której nikt się nie spodziewał. Wczoraj, w wieku 74 lat odszedł nagle Alojzy Brożek, jedna z wiodących postaci wielickiego samorządu. Przez całe życie związany z Golkowicami, rodzinną miejscowością z dziada pradziada, z oddaniem działał na rzecz lokalnej społeczności.

 

Przez 27 lat pełnił funkcję radnego wielickiej gminy, a wcześniej angażował się w działalność Solidarności, nie tylko jako szeregowy członek, ale też przewodniczący koła Solidarności rolniczej w Golkowicach i wiceprzewodniczący Zarządu Gminnego Solidarności Gminy Wieliczka. Pasję do aktywności społecznej wyniósł z domu – obydwoje rodzice byli głęboko zaangażowani w działalność na rzecz społeczności wsi, między innymi w obszarze edukacji, a w czasie wojny brali udział w działalności podziemnej. Zwłaszcza ojciec, który należał do struktur AK, grupy zajmującej się ochroną radiostacji Wisła, przechowywanej w ruinach stodoły dworskiej w Golkowicach. Był pan Alojzy członkiem Komitetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Wieliczka w pierwszych wolnych wyborach, wieloletnim wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej.

 


Kochał swoja miejscowość Golkowice, dla rozwoju której pracował i kochał pracę na roli, której był wierny do końca. Jako jeden z nielicznych mieszkańców uprawiał ziemię i działalności rolniczej był równie oddany, od czterech kadencji pełniąc funkcję delegata Małopolskiej Izby Rolniczej. Kochał też konie i kochał zajmować się nimi. Nie wyobrażał sobie innego życia, niż być blisko natury.

 


Odszedł wyjątkowy człowiek. Będzie Go brakować, nie tylko rodzinie, ale mieszkańcom Golkowic i wszystkim, którzy mieli okazję Go poznać. Cześć Jego pamięci.

GALERIA