INFORMACJA O KONSULTACJACH

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Wieliczka na lata 2024-2029.

 

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wieliczka na temat projektu Programu.

 

Konsultacje odbędą się w dniach od 29 marca 2024 r. do 12 kwietnia 2024 r., do godz. 16.00.

 

Opinie, wnioski, uwagi można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: konsultacje@mgopswieliczka.pl z wpisem w temacie wiadomości: „Przeciwdziałanie Przemocy”.

 

Tekst projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Wieliczka na lata 2024-2029 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, w zakładce Konsultacje społeczne.

 


 

Informacja o wynikach konsultacji (18.04.2024)

 

Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Wieliczka na lata 2024-2029 został poddany konsultacjom społecznym, zgodnie z Zarządzeniem nr 77/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.

 

Konsultacje trwały w dniach od 29 marca 2024 r. do 12 kwietnia 2024 r.

 

W oznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, opinie ani wnioski do projektu Programu.