Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym

Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka do wypełnienia ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka.

 

Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystane przez Gminę Wieliczka wyłącznie do obliczenia osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 23 września 1996 r. (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm). Dane dotyczące zagospodarowania bioodpadów przez mieszkańców zostaną uwzględnione do obliczenia wskaźników sprawozdawczych.

 

Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej pod linkiem oraz w aplikacji mMieszkaniec.

 

Wydrukowaną i wypełnioną ankietę można także złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Limanowskiego 32, lub na dziennik podawczy: ul. Powstania Warszawskiego 1 lub ul. Powstania Warszawskiego 18.