Oferta w trybie pozakonkursowym

Do burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z ustawą organ wykonawczy upublicznia ofertę i każdy, w terminie 7 dni od jej upublicznienia, może zgłosić uwagi do tej oferty.

 

Pod załączonym linkiem można zapoznać się z ofertą: „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB niepełnosprawnych”.

 

Uwagi można zgłaszać do dnia 12 kwietnia 2024 roku, na adres: magistart@wieliczka.eu wpisując w temacie wiadomości: „Uwagi do oferty – tryb 19a”.