Obwieszczenie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, znak: OŚR.6220.6.2024. "Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacją w Zakrzowie, gmina Niepołomice"

TREŚĆ OBWIESZCZENIA