Święto w Szkole Podstawowej im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie

Szkoła Podstawowa im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie świętowała dziś szczególne wydarzenie - poświęcenie sztandaru szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. odprawionej w Kościele Matki Boskiej Królowej Polski w Raciborsku, po czym uczestnicy udali się do pobliskiego Folwarku Zalesie, gdzie odbyła się część artystyczna wydarzenia.

 

Wspaniale zaprezentowały się dzieci i młodzież podczas artystycznych pokazów, wystąpił chór szkolny, cała społeczność, nauczyciele, rodzice i wychowawcy byli zaangażowani w przygotowanie wydarzenia.

 


W uroczystości na specjalne zaproszenie wystosowane przez dyrektor Agnieszkę Żak - Harabudę i Radę Rodziców wziął udział Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, który podkreślił jakie wartości niesie ze sobą postać Patronki Szkoły s. Emilii Podoskiej oraz symbole utrwalone na sztandarze - Bóg, Honor i Ojczyzna, patriotyzm, służba i praca na rzecz innych.

 


Nie mogło zabraknąć też gości szczególnych - sióstr Norbertanek ze Zwierzyńca, które własnoręcznie utkały święcony dziś sztandar, a także rodziny i potomków ze strony siostry Emilii Podoskiej.

 


Obecność Norbertanek  nie jest przypadkowa. 9 lat temu szkole nadano imię siostry Emilii Podoskiej, pochodzącej ze szlacheckiej, wielodzietnej rodziny, w której posiadaniu znajdował się majątek w Grajowie. Podoscy, których charakteryzował głęboki patriotyzm, dla wsparcia powstańców styczniowych sprzedali rodzinny majątek. Emilia, zwana przez mieszkańców „panią wyjątkowej dobroci”, niosącą pomoc starszym i chorym, w wieku 25 lat wstąpiła do zakonu Norbertanek w Zwierzyńcu, dziś dzielnicy Krakowa. Oprócz służby Bogu, szczególnie koncentrowała się na sferze edukacji, pełniąc rolę pedagoga i kierowniczki klasztornej szkoły. W 1990 roku, z inicjatywy sióstr, przekonanych o świątobliwości życia siostry Emilii rozpoczęto proces beatyfikacyjny.

 


Warto dodać, że jeszcze w tym roku w Grajowie rozpocznie się budowa boiska sportowego pod balonem - Gmina Wieliczka pozyskała środki finansowe na ten cel z programu Olimpia oraz przygotowania do budowy nowego obiektu szkoły, który jest planowany do realizacji w najbliższym czasie.

GALERIA