Sesja inauguracyjna Rady Miejskiej w Wieliczce IX kadencji

Radni wybrani przez mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka na kadencję 2024-2029 we wtorek 7 maja spotkali się podczas I Sesji Rady Miejskiej. Rozpoczęła się ona odśpiewaniem przez obecnych hymnu państwowego „Mazurka Dąbrowskiego”, po czym radni odebrali zaświadczenia o wyborze na radnych, a następnie złożyli uroczyste ślubowanie.


W gronie radnych znaleźli się: Cichoń Inga, Dubiel-Kulma Beata, Gawor Ludwik, Hartabus Włodzimierz, Klimczyk Piotr, Kostrz Jakub, Kozioł Artur, Krasoń Małgorzata, Król Dorota, Krzych Bartłomiej, Kubać Julia, Lenik Daniel, Luraniec Tadeusz, Mikula Dominik, Palonek Adrian, Przetaczek Małgorzata, Roehlich Michał, Sendor Elżbieta, Sendorek Grzegorz, Sikora Elżbieta, Skowronek Robert, Szwed Grażyna, Zamarlik Monika.

Podczas inaugurującej sesji dokonano również wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został Artur Kozioł, Wiceprzewodniczącymi zostali: Robert Skowronek, Tadeusz Luraniec i Grażyna Szwed.


Zwieńczeniem Sesji Rady Miejskiej było przekazanie zaświadczenia o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka oraz złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Rafała Ślęczkę.

Tagi

GALERIA