Informacja o zawieszeniu naboru do samorządowych Szkół Mistrzostwa Sportowego

Zawieszenie rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 7 Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce.

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

 

Odpowiadając na zgłaszane do Gminy Wieliczka prośby płynące ze środowiska funkcjonującej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce prowadzonej przez Fundację Szkoła Mistrzostwa Sportowego, w uzgodnieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka podjął decyzję o zawieszeniu naboru na rok szkolny 2024/2025 do tworzonych przez Gminę Wieliczka Szkoły Podstawowej nr 7 Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce.

 

Warunkami postawionymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka dla funkcjonowania Szkoły Mistrzostwa Sportowego prowadzonej przez Fundację w dotychczasowym kształcie w kolejnym roku szkolnym, podyktowanymi troską o dobro uczniów były:

  • zapewnienie w szkole bezpłatnej edukacji dla wszystkich uczniów,
  • potwierdzenie finansowania dla działalności szkoły,
  • decyzja o wycofaniu likwidacji szkoły.

 

Zarząd Fundacji złożył pisemną deklarację o możliwości wypełnienia tych zobowiązań.

 

W związku z powyższym informujemy uprzejmie, iż Gmina Wieliczka zawiesza możliwość składania wniosków w naborze do samorządowych szkół mistrzostwa sportowego w terminach przewidzianych w rekrutacji.

 

Równocześnie informujemy i zapraszamy do udziału w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do szkół sportowych prowadzonych przez Fundację Szkoła Mistrzostwa Sportowego.