Remont drogi gminnej 560861K w km od 0+166 do km 0+642 w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka

Gmina Wieliczka w bieżącym roku realizuje w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie pn.: „Remont drogi gminnej 560861K w km od 0+166 do km 0+642 w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka”.

 

Procedura przetargowa celem wyboru wykonawcy została unieważniona z uwagi na brak wystarczających środków potrzebnych na realizację zadania.

 

Koszt kwalifikowany realizacji całości zadania wynosi 2 044 046,37 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 022 023,00 zł.

 

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi gminnej nr 560861K. Zakres prac obejmuje remont podbudowy nawierzchni asfaltowej, chodników oraz regulację wysokościową włazów studni wraz z ich wymianą.