Informacja dla beneficjentów LGD Powiatu Wielickiego

Beneficjentom LGD, który otrzymali dotacje w okresie programowania na lata 2014-2020 przypominamy o obowiązku złożenia informacji monitorującej z realizacji operacji.

 

 

Pliki znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.prow.malopolska.pl/realizuj-projekt/rozliczaj-projekt/leader-informacja-monitorujaca-z-realizacji-biznesplanu-informacja-po-realizacji-operacji-w-ramach-poddzialania-19-2-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-objetego-prow-2014-2020


Dokumenty należy złożyć za okres 12 miesięcy następujących od dnia dokonania płatności końcowej.