Telefoniczne porady ekspertów krakowskiego Oddziału ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do skorzystania z telefonicznych porad ekspertów krakowskiego oddziału ZUS. Numery telefonów aktywne są tylko w godzinach dyżurów od 10:00 do 12:00.

 5 czerwca 2024 r. (środa)


Temat: Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością - zasady,
dokumenty, ubezpieczenie.
Numer telefonu: 12 68 30 405

 12 czerwca 2024 r. (środa)


Temat: Mały ZUS plus w 2024 r.
Numer telefonu: 12 25 24 377

 19 czerwca 2024 r. (środa)


Temat: Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej.
Numer telefonu: 12 42 46 269

 26 czerwca 2024 r. (środa)


Temat: Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać zaświadczenie A1 dla osób
pracujących poza granicami Polski.
Numer telefonu: 12 25 24 377

 

 


Informacje o aktualnych bezpłatnych szkoleniach oraz dyżurach telefonicznych znajdą Państwo pod linkiem Szkolenia - ZUS