Informacja w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce informuje o rozpoczęciu procedury ogłoszenia i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert w zakresie:

 

1.  Zarządzenie nr 155/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin polegającego na przygotowaniu oraz wydawaniu gorącego posiłku dla osób tego pozbawionych z terenu Gminy Wieliczka w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do 30 września 2024 e., w lokalu Oferenta

 


 

2.  Zarządzenie nr 156/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Wieliczka kuchni/jadłodajni w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 września 2024 r., w lokalu Oferenta