IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wieliczce

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Artur Kozioł zawiadamia o IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wieliczce zwołanej na dzień 24 czerwca 2024 r., o godz. 16.00, w sali Magistrat, ul. Powstania Warszawskiego 1.


Szczegółowy program sesji wraz z załącznikami dostępny w eSesji.