Małopolski Kongres Polityki Społecznej

Mając na uwadze potrzeby społeczne naszego miasta, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka: Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Rówiński Lucjan, Dyrektor Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce Dominika Chylińska oraz Dyrektor Uzdrowisko Kopalnia Soli "Wieliczka" Katarzyna Rys wzięli udział w Małopolskim Kongresie Polityki Społecznej "Czy polityka społeczna może się (nie) udać?".

 

Kongres odbył się w dniach 18-20 czerwca 2024 roku i obejmował wiele interesujących wydarzeń, w tym Małopolski Dzień Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz sesje tematyczne i debaty dotyczące bezpieczeństwa społecznego.
 
Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy na temat deinstytucjonalizacji oraz wsparcia rodzin zastępczych.
 
Uczestnictwo naszych przedstawicieli w kongresie ma na celu dostrzeżenie potrzeb w zakresie rozwoju efektywnej polityki miejskiej zarówno na szczeblu gminnym, jak i regionalnym.

GALERIA