Jubileusz 55-lecia działalności Orkiestry Dętej Hejnał z Byszyc

Niedziela, 30 czerwca 2024 r., była dla Orkiestry Dętej Hejnał z Byszyc niezwykle wyjątkowa. Zespół świętował swój Jubileusz 55-lecia działalności.

Za wieloletnią działalność i zaangażowanie Rafał Ślęczka - Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka orkiestrantom Odznakę Honorową Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka Panu:
  • Łukaszowi Dyrdzie,
  • Wojciechowi Dyrdzie,
  • Andrzejowi Dyrdzie,
  • Witoldowi Rogowi,
  • Januszowi Pietrzykowi.

 

W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele wielickiego samorządu oraz licznie zgromaczeni mieszkańcy.

 

Serdecznie gratulujemy!

GALERIA