4 miliony złotych dla Gminy Wieliczka!

W dniu 11 marca Zarząd Województwa zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie ze środków unijnych przyznawanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Gmina Wieliczka była jednym z 119 wnioskodawców tego programu i otrzyma dofinansowanie projektu  „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, w wysokości 3.974.999 zł. Marszałek województwa Marek Nawara poinformował o tym fakcie burmistrza Wieliczki Artura Kozioła.

Projekt  przewiduje budowę 500 sztuk oczyszczalni o łącznym koszcie 6.466.000 zł. Spośród wnioskowanych to największa liczba przydomowych oczyszczalni, jaka powstanie w województwie małopolskim! Łącznie 104 projekty inwestycyjne małopolskich gmin otrzymają prawie 270 mln zł unijnych dotacji. Realizacja tego projektu przebiegać będzie w dwóch etapach: pierwszy w latach 2010-2011 – powstanie wówczas około 218 szt przydomowych oczyszczalni a drugi w roku 2012 – z budową pozostałych około 280 sztuk.  Przydomowe oczyszczalnie ścieków powstaną w Byszycach, Dobranowicach, Golkowicach, Gorzkowie, Grabiu, Grabówkach, Grajowie, Jankówce, Janowicach, Koźmicach Małych, Koźmicach Wielkich, Pawlikowicach, Podstolicach, Raciborsku, Sierczy, Sułkowie, Sygneczowie.
Tagi