Wielicki Budżet Obywatelski- rozpoczynamy głosowanie!

Od 24 lutego 2014 r. do 21 marca zapraszamy do głosowania na listę 20 zadań wskazanych we wnioskach do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego, które zostały zweryfikowanych pozytywnie i otrzymały największą liczbę podpisów osób popierających. Szczegóły www.wbo.wieliczka.eu

W terminie od 13 stycznia 2014 r. do 12 lutego 2014 r. mieszkańcy gminy Wieliczka zgłaszali propozycje zadań/wniosków do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego. W dniach od 13 lutego 2014 r. do 21 lutego 2014 r. przeprowadzona została weryfikacja wniosków przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod względem formalno-prawnym oraz przeliczona ilość podpisów popracia złożonych przez mieszkańców gminy.
Poniżej publikujemy listę 47 zadań zgłoszonych do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego oraz listę 20 zadań wskazanych we wnioskach, które zgodnie z regulaminem zostały zweryfikowane pozytywnie i zawierają największą liczbę osób popierających. Jako trzecia opublikowana jest lista zadań, które nie zostały zweryfikowane pozytywnie lub nie zawierały wystarczającej liczby osób popierających, a tym samym nie zakwalifikowały się do kolejnego etapu wyłonienia zadań do realizacji w ramach Wielickiego Budżetu Obywatelskiego.
W terminie od 24 lutego 2014 r. do 21 marca zapraszamy do głosowania na listę 20 zadań wskazanych we wnioskach i zweryfikowanych pozytywnie.
 

Lista zadań zgłoszonych do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego 2014


Lista dwudziestu zadań wskazanych we wnioskach, które zostały zweryfikowane pozytywnie, zawierających największą liczbę osób popierających


Lista zadań, które nie zostały zweryfikowane pozytywnie, lub zawierały nie wystarczającą liczbę osób popierających (mniej niż 141 osób)

 

www.wbo.wieliczka.eu

Tagi