Plan Zagospodarowania Przestrzennego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA
o przystąpieniu do sporządzenia:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Wieliczka – obszar A
w zakresie określonym Uchwałą Nr L/736/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 9 marca 2023r.

Uchwała Nr L/736/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 9 marca 2023r

Wniosek do zmiany planu - obszar A


Projekt  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „A” 

(w zakresie określonym Uchwałą Nr XXXVII/498/2021Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2021 r.)

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 3 do uchwały

Załącznik nr 4 do uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Prognoza środowiskowa zm.

Prognoza środowiskowa rysunek zm. A

Uwaga do planu obszar A


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Miasta i Gminy Wieliczka – obszar A
w zakresie określonym uchwałą Nr XXXVII/498/2021 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2021 r.


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar A
w zakresie określonym Uchwałą Nr XLI/578/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

 


Uchwała Nr XLVI/763/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniona Uchwałą Nr XXVI/366/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „A”

 

Uchwała Nr XVII/232/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „B”

 

Uchwała Nr. XXVI/314/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miasta i Gminy Wieliczka - obszar "C"

 

Uchwała Nr XLV/601/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „D”


Uchwała Nr X/112/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dn. 29.09.2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Wieliczka - obszar A


Uchwała Nr X/113/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dn. 29.09.2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar D


 

 

 
 

 

 
     
  MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA I GMINY WIELICZKA
 

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY WIELICZKA

 

 

ON-LINE

 

 

Osuwiska w Gminie Wieliczka.pdf

(po zaznaczeniu opcji "Osuwiska" w warstwach MPZP)

 

 

Osuwiska w Gminie Wieliczka

 

  

ON-LINE

 


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego do pobrania w formacie plików .dgn

obszary planu : A , B , C , D

warstwa infrastruktury

warstwa przeglądowa

warstwa granic

warstwa stref