Plan Zagospodarowania Przestrzennego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar A

w zakresie określonym Uchwałą Nr XLI/578/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

 


Uchwała Nr XLVI/763/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniona Uchwałą Nr XXVI/366/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „A”

 

Uchwała Nr XVII/232/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „B”

 

Uchwała Nr. XXVI/314/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miasta i Gminy Wieliczka - obszar "C"

 

Uchwała Nr XLV/601/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „D”


Uchwała Nr X/112/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dn. 29.09.2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Wieliczka - obszar A


Uchwała Nr X/113/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dn. 29.09.2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar D

 

Projekt  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „B” 

(w zakresie określonym Uchwałą Nr XXXI/373/2021 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 maja 2021 r)

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „B”

w zakresie określonym Uchwałą Nr XXXI/373/2021 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 maja 2021 r


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka
w zakresie określonym uchwałą nr XXXVII/496/2021 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2021


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka - obszar D

w zakresie określonym uchwałą Nr XXXVII/497/2021 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2021


 

 

 
 

 

 
     
  MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA I GMINY WIELICZKA
 

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY WIELICZKA

 

 

ON-LINE

 

 

Osuwiska w Gminie Wieliczka.pdf

(po zaznaczeniu opcji "Osuwiska" w warstwach MPZP)

 

 

Osuwiska w Gminie Wieliczka

 

  

ON-LINE

 


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego do pobrania w formacie plików .dgn

obszary planu : A , B , C , D

warstwa infrastruktury

warstwa przeglądowa

warstwa granic

warstwa stref