Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr XLVI/763/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniona Uchwałą Nr XXVI/366/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „A”

 

Uchwała Nr XVII/232/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „B”

 

Uchwała Nr. XXVI/314/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miasta i Gminy Wieliczka - obszar "C"

 

Uchwała Nr XLV/601/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „D”

 

 


Uchwała Nr X/112/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dn. 29.09.2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Wieliczka - obszar A


Uchwała Nr X/113/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dn. 29.09.2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar D

 


 

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka

dotyczy zmiany minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy określonego w par. 25 ust. 5 pkt 4 lit. a Uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 grudnia 2018 r.

 
 

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany mpzp + klauzula RODO

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany mpzp - korekta terminu składania wniosków do planu

 

 
 

 

Uchwała Nr VI/62/2019 z dnia 12.03.2019r. w spr. przystąpienia do zmiany M.P.Z.P. Miasta i Gminy Wieliczka

 
 

 

Uzgodnienie RDOŚ o odstąpieniu przeprowadzenia SOOŚ

 

Uzgodnienie PPIS o odstąpieniu przeprowadzenia SOOŚ

 

 
     
  MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA I GMINY WIELICZKA
 

 

 

ON-LINE

(najlepiej działa z IE8, Firefox 3.5, Opera9) 

Osuwiska w Gminie Wieliczka.pdf

(po zaznaczeniu opcji "Osuwiska" w warstwach MPZP)

 

 

  

ON-LINE

(najlepiej działa z IE8, Firefox 3.5, Opera9)


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego do pobrania w formacie plików .dgn

obszary planu : A , B , C , D

warstwa infrastruktury

warstwa przeglądowa

warstwa granic

warstwa stref