Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr XLVI/763/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniona Uchwałą Nr XXVI/366/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „A”

 

Uchwała Nr XVII/232/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „B”

 

Uchwała Nr. XXVI/314/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miasta i Gminy Wieliczka - obszar "C"

 

Uchwała Nr XLV/601/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „D”

 

 


Uchwała Nr X/112/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dn. 29.09.2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Wieliczka - obszar A


Uchwała Nr X/113/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dn. 29.09.2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar D

 


 

 

 

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miasta i Gminy Wieliczka- II wyłożenie

 
 

 

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce

 
 

 

Uwarunkowania i załączniki graficzne

 

Kierunki zagospodarowania i załączniki graficzne

 

Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Wniosek- uwaga do studium

 

Klauzula RODO

 
     
  MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA I GMINY WIELICZKA
 

 

 

ON-LINE

(najlepiej działa z IE8, Firefox 3.5, Opera9) 

Osuwiska w Gminie Wieliczka.pdf

(po zaznaczeniu opcji "Osuwiska" w warstwach MPZP)

 

 

  

ON-LINE

(najlepiej działa z IE8, Firefox 3.5, Opera9)


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego do pobrania w formacie plików .dgn

obszary planu : A , B , C , D

warstwa infrastruktury

warstwa przeglądowa

warstwa granic

warstwa stref