Burmistrz Artur Kozioł

dr Artur Kozioł

(ur. 29 lipca 1968 r. w Krakowie)

Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Doktor nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Pracę doktorską pt. „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego a strefy aktywności gospodarczej na obszarze metropolitalnym Krakowa” obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Absolwent studiów w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, na kierunku zarządzanie organizacjami,a także Podyplomowych Studiów Administracji Europejskiej, na kierunku zarządzanie funduszami unijnymi, przygotowujących do pracy na stanowiskach w Administracji Europejskiej.

Ukończył Polsko-Austriackie Studium Nowoczesnego Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, a także Polsko-Austriackie Studium Zarządzania w Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Łodzi przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu.

 

Od 2006 r. burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. W wyborach samorządowych 21 listopada 2010 roku został wybrany na II kadencję, w wyborach 16 listopada 2014 r. na III kadencję, a w wyborach 21 października 2018 r. na IV kadencję.

 

Od 2002 do 2006 r. związał się z Kopalnią Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna – najpierw na stanowisku specjalisty ds. nowych produktów, później kierownika działu planowania i analiz, a od roku 2006 – dyrektora ds. ekonomicznych. Podczas czteroletniej pracy w Kopalni Soli pełnił funkcję kierownika zespołu ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, przewodniczącego stałej komisji przetargowej oraz członka zespołu koordynacyjnego zintegrowanego systemu informatycznego. Aktywnie działa w samorządzie.


W latach 1994-1998 – radny Rady Miejskiej w Wieliczce, przewodniczący Komisji Kultury, Turystyki i Sportu, członek Komisji Praworządności. W latach 1998-2002 – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, członek Komisji Finansów, Budżetu i Mienia, członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności. Uczestniczył w negocjacjach w sprawie powstania Powiatu Wielickiego. Był członkiem Rady Małopolskiej Kasy Chorych i Rady Nadzorczej Krakowskich Zakładów Garbarskich.

Do dnia wyboru na Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka (2006 r.) przewodniczył Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych w Krakowie, był przewodniczącym Rady Nadzorczej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niepołomicach oraz przewodniczącym Spółki Hotele WAM w Krakowie.

 

W latach 1993-1996 pełnił funkcję wiceprezesa Klubu Sportowego "Górnik", później  był rzecznikiem Społecznego Komitetu Powiatowego w Wieliczce, a od 1998 do 2006 roku prezesem Stowarzyszenia Brata Alojzego Kosiby. Przez 16 lat był zawodnikiem Klubu Sportowego "Górnik".

 

Od 2006 r. burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. W wyborach samorządowych 21 listopada 2010 roku został wybrany na II kadencję, w wyborach 16 listopada 2014 r. na III kadencję, a w wyborach 21 października 2018 r. na IV kadencję .

W roku 2010 uczestniczył w „International Visitor Leadership Program” IV LP w Stanach Zjednoczonych.

W 2004 r. był obserwatorem międzynarodowym wyborów prezydenckich na Ukrainie (Pawłograd).

 

Współorganizator konferencji naukowych w Wieliczce: w październiku 2022 roku 21. Międzynarodowej Konferencji z cyklu EKONOMIA – FINANSE – ZARZĄDZANIE (ICEFM2022) pt. „Współczesne wyzwania w polityce gospodarczej, biznesie i zarządzaniu” oraz w czerwcu 2023 roku  Międzynarodowej Konferencji „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny – Usługi gospodarcze – Nowoczesne finanse”.
 
Autor publikacji: wydanej w 2022 roku opartej o pracę doktorską pozycji „Wpływ Stref Aktywności Gospodarczej na zarządzanie w gminach Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego” oraz wydanej w 2023 roku książki „Brzegi świata. Od wydarzeń ŚDM Kraków 2016 do strefy rozwoju ekonomicznego i społecznego” .
 
Od 2023 roku przewodniczy Międzynarodowej Radzie Naukowej Europejskiego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju.
 
W maju 2023 roku Ukraińska Akademia Technologiczna przyznała mu tytuł profesora uczelni w dziedzinie zarządzania społecznego za organizację konferencji naukowych, edukację i współpracę z uczelniami wyższymi.
 
W 2023 r. również za zorganizowanie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy oraz utworzenie Centrum Pomocy Ukrainie w Grabiu otrzymał medal „Krzyż wolności”, przyznany przez Metropolitę kijowskiego i Ukrainy.
 
 

Ordery i medale:

Dnia 14 stycznia 2017 r., podczas Spotkania Noworocznego w Solnym Mieście, otrzymał wysokie odznaczenie papieskie - Order św. Sylwestra z rąk ks. kardynała Stanisława Dziwisza. Przyznanie odznaczenia jest dowodem wdzięczności za wkład osobisty oraz miasta Wieliczka w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży 2016.

Dnia 4 grudnia 2014 r. otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Dnia 4 grudnia 2005 r. otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Odznaczenia:

Dnia 2 grudnia 2017 r. otrzymał Medal Pamiątkowy XX-lecia Konfraterni Orderu św. Stanisława B.M za działalność charytatywną.

Dnia 22 lutego 2017 r. wyróżniony został Platynowym Medalem imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego.

Dnia 4 października 2015 r. odebrał honorowy medal „Bogaci Miłosierdziem” nadany przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej dla Miasta i Gminy Wieliczka za długoletnią współpracę na rzecz chorych, starszych, niepełnosprawnych i ubogich, a zwłaszcza za budowę domu dla osób starszych w Brzegach.

Dnia 26 września 2015 r. Burmistrz Artur Kozioł otrzymał w związku z Jubileuszem 90-lecia MBS w Wieliczce Złotą Odznakę im. Franciszka Stefczyka przyznawaną przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych za wniesiony osobisty wkład i przyczynianie się do rozwoju Banku.

Dnia 30 kwietnia 2015 r. otrzymał Odznakę Honorową 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Wadowickiej.

W roku 2015 w uznaniu zasług dla samorządu terytorialnego otrzymał z rąk Ministra Administracji i Cyfryzacji Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Samorządu Terytoralnego. Ponadto, 5 października 2015 r. został wyróżniony złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych.

W czerwcu 2014 r. otrzymał z rąk Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

W kwietniu 2014 r. otrzymał Medal "Pro Patria" od przedstawicieli Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W kwietniu 2013 r. odebrał z rąk dr Piotra W. Kurka oznaczenie pamiątkowe za zasługi dla "ŚZŻAK" Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

W maju 2012 r. otrzymał medal honorowy im. Bolesława Chomicza nadany przez prezesa Zarzadu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W 2012 r. otrzymał Honorową Odznakę Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

W październiku 2010 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymał od Minister Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej. W tym samym miesiącu Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżniony został Odznaką Honorową PCK IV stopnia.

W maju 2010 r. od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał Brązową Odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", natomiast w lipcu Srebrny medal za Zasługi dla Policji. Wcześniej, uhonorowany został przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Złotym Medalem Zasłużony dla Pożarnictwa.

Dnia 7 lipca 2007 r. uhonorowany Srebrną Odznaką Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej oraz Złotym Medalem Zasłużony dla Pożarnictwa przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W 2004 r. otrzymał uchwałą Rady Powiatu Wielickiego honorowy tytuł Zasłużony dla Powiatu Wielickiego. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go brązowym medalem zasługi.

Żona Joanna ukończyła wydział zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 21 maja 2006 roku urodził się ich syn Maksymilian, a 19 października 2011 roku - córka Julia.

 

KONTAKT:

ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

burmistrz@wieliczka.eu

http://arturkoziol.wieliczka.eu/