Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej

15.06.2012 r. - podpisanie Umowy Współpracy pomiędzy Gminą Wieliczka a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla realizacji Projektu pn. „Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej”

29.11.2012 r. - podpisanie przez Beneficjenta Projektu – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – umowy o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-15/11-00 w ramach działania 7.3: Transport miejski w obszarach metropolitalnych, priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko. 

W ramach ww. projektu Gmina Wieliczka jako Podmiot Upoważniony dla realizacji projektu przeprowadzi etap związany z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych zadania pn: „Budowa parkingów Park & Ride w Wieliczce oraz Wieliczce Rynek”

21.03.2013 r. - konferencja pn. "Kraków – Wieliczka bliżej niż myślisz"
szczegóły konferencji w linku poniżej

http://www.wieliczka.eu/pl/201129/109589/aktualnosci.html

Transport zbiorowy