Zagospodarowanie terenu Stok pod Baranem na cele rekreacyjne

16 lutego 2018 r. burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podpisał umowę na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Projektu pn. „Zagospodarowanie terenu Stok pod Baranem na cele rekreacyjne”

 

Całkowity koszt projektu to 6 860 829,00  zł, a kwota dofinansowania to 4 203 411,32 zł, które gmina Wieliczka otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

 

Realizacja projektu:  2018-2020.

 

Celem projektu jest rekultywacja terenów zdegradowanych i przekształcenie ich w tereny zielone dostępne dla mieszkańców z elementami rekreacyjnymi.


W ramach projektu wykonana została infrastruktura rekreacyjna, m.in. altany, ścieżki spacerowe i rowerowe oraz plac zabaw.


Inwestycja obejmuje:


1) Zagospodarowanie terenu, w tym:

 • rekultywacja terenu
 • staw – prace porządkowe
 • nasadzenia
 • przyrodnicza ścieżka edukacyjna

 

2) Elementy dodatkowe w tym:

 • ciągi pieszo – rowerowe
 • altany
 • oświetlenie alejek
 • plac zabaw z siłownią plenerową oraz boiskiem trawiastym
 • klomby
 • stojaki na rowery
 • bramy do parku
 • oświetlenie gruntowe

GALERIA