Informacja o terminach rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

Dane osobowe:

Klauzula informacyjna RODO

Treść uzgodnień

 

Szanowni Rodzice, nadszedł czas, kiedy podejmiecie Państwo decyzję o zapisaniu Waszego dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego. To niezwykle ważny etap w edukacji dziecka, dlatego naszym zamiarem jest pomóc Państwu w dokonaniu najwłaściwszego wyboru. W tym celu oddajemy do Państwa dyspozycji możliwość skorzystania w procesie rekrutacji z systemu informatycznego.


Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia kompletnego wniosku zamieszczane będą na stronie Gminy Wieliczka oraz w zakładce "Pliki do pobrania" na platformie obsługującej proces rekrutacji.

 


Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji oraz śledzenia informacji i komunikatów:

Informacja o zasadach rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019-2020

Informacja o liczbie wolnych miejsc w rekrutacji

 

Rekrutacja uzupełniająca:

Wykaz przedszkoli prowadzących nabór uzupełniający

 

 

Dostęp do platformy internetowej obsługującej proces rekrutacji umożliwiony zostanie zgodnie z następującym harmonogramem:

- od 6 marca 2019 r. od godz. 8.00 - przeglądanie oferty publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych punktów przedszkolnych,

- od 11 marca 2019 r. od godz. 8.00 - wprowadzanie i edycja wniosków rekrutacyjnych,
pod adresem: wieliczka.przedszkola.vnabor.pl

 

Komunikaty:
1) Szanowni Państwo! W związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Wieliczce, nabór na 34 miejsca utworzone w ramach projektu "Czas zapisać dziecko do przedszkola" będzie prowadzony w rekrutacji uzupełniającej.

 

 

Terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych:

 

Kryteria rekrutacji:

1. Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:

 

Dokumenty potwierdzające kryterium ustawowe:

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

- - - - - - - - - - -

2. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:

 

Dokumenty potwierdzające kryterium ustalone przez organ prowadzący:

 

Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce nr XXXIII/406/2017 (Dz.U.Woj.Mał.poz.2587)

Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce nr V/50/2019 (Dz.U.Woj.Mał.poz.1871)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 


Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji oraz śledzenia informacji i komunikatów:

Informacja o zasadach rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2019-2020

 

Rekrutacja uzupełniająca:

Wykaz szkół podstawowych prowadzących nabór uzupełniający

 

Komunikaty:
1) Szanowni Państwo! Informujemy, że nabór uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Dobranowicach prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana w Szkole Podstawowej im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie, zgodnie z terminami i kryteriami obowiązującymi w rekrutacji.

 

Terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych:

 

Terminy rekrutacji do klas IV i VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum:

 

Kryteria rekrutacji:

1. Kryteria postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych:

 

2. Dokumenty potwierdzające kryterium ustalone przez organ prowadzący:

 

Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce nr XXXIII/405/2017 (Dz.U.Woj.Mał.poz.2343)

 

 

Oferta szkół podstawowych:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce
Siedziba szkoły: ul. Piłsudskiego 20, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sp1.wieliczka.eu

 

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce
Szkoła Filialna w Sułkowie

Siedziba szkoły: ul. Moniuszki 1, 32-020 Wieliczka
Siedziba filii: Sułków 235, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.szkola2.wieliczka.pl

 

3) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce
Siedziba szkoły: ul. Sienkiewicza 14, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sp3wieliczka.pl

 

4) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa
Jerzmanowskiego w Wieliczce
Siedziba szkoły: ul. Krzyszkowicka 18a, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sp4wieliczka.pl

 

5) Szkoła Podstawowa w Byszycach
Siedziba szkoły: Byszyce 1, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spbyszyce.boo.pl

 

6) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Radiostacji Wisła AK w Golkowicach
Siedziba szkoły: Golkowice 454, 30-968 Kraków
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Golkowice 1, 30-968 Kraków
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spgolkowice.szkolnastrona.pl

 

7) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie
Siedziba szkoły: Gorzków 168, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spgorzkow.szkolnastrona.pl

 

8) Szkoła Podstawowa im. Macieja Szarka w Grabiu
Siedziba szkoły: Grabie 2, 32-002 Węgrzce Wielkie
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spgrabie.edupage.org

 

9) Szkoła Podstawowa im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie
Siedziba szkoły: Grajów 177, 32-020 Wieliczka
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Dobranowice 121, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spgrajow.eu

 

10) Szkoła Podstawowa im. Zofii Stryszowskiej w Janowicach
Siedziba szkoły: Janowice 1, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.szkolajanowice.szkolnastrona.pl

 

11) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich
Siedziba szkoły: Koźmice Wielkie 1, 32-020 Wieliczka
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Koźmice Wielkie 605, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spkozmice.pl

 

12) Szkoła Podstawowa im. Anny Iskry w Mietniowie Szkoła Filia w Pawlikowicach
Siedziba szkoły: Mietniów 60, 32-020 Wieliczka
Siedziba filii: Pawlikowice 61, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spmietniow.edupage.org

 

13) Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach
Siedziba szkoły: Podstolice 204, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sppodstolice.szkolnastrona.pl

 

14) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciborsku
Siedziba szkoły: Raciborsko 71, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spraciborsko.szkolnastrona.pl

 

15) Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy
Siedziba szkoły: Siercza 428, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sp-siercza.pl

 

16) Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré w Sygneczowie
Siedziba szkoły: Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spsygneczow.rwc.pl

 

17) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śledziejowicach
Siedziba szkoły: Śledziejowice 203, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sspsledziejowice.edupage.org

 

18) Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich
Siedziba szkoły: Węgrzce Wielkie 190, 32-002 Węgrzce Wielkie
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Węgrzce Wielkie 518, 32-002 Węgrzce Wielkie
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spwegrzcewielkie.szkolnastrona.pl

 

19) Szkoła Podstawowa w Dobranowicach
Siedziba szkoły: Dobranowice 121, 32-020 Wieliczka

Nabór uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Dobranowicach prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana w Szkole Podstawowej im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie.