Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłosił wybory do Gminnej Rady Seniorów.

 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza, że:
   1) wybory do Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce przeprowadza się do dnia 31 grudnia 2019 r.

    2) wybory 11 przedstawicieli seniorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, zostaną przeprowadzone przez Zgromadzenie Seniorów spośród swoich członków na zasadach określonych w § 20 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/541/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r., poz. 194 z późn. zm.), które zwołuje się na dzień 5 grudnia 2019 r., na godz. 17.00, w sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.


2. Ustala się następujące terminy wykonania czynności wyborczych (kalendarz wyborczy):
    1) do dnia 22 listopada 2019 r.
zgłaszanie członków Zgromadzenia Seniorów przez uprawnione osoby i podmioty do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, w godzinach urzędowania;

    2) do dnia 29 listopada 2019 r.
weryfikacja zgłoszeń określonych w pkt. 1 – w zakresie spełnienia wymogów zawartych w § 20 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/541/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r., poz. 194 z późn. zm.);

  3) dnia 6 grudnia 2019 r.,
godz. 17.00
w sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 - Zgromadzenie Seniorów w celu przeprowadzenia wyborów 11 przedstawicieli Seniorów do Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce;

   4) do dnia 20 grudnia 2019 r.
wskazanie przedstawicieli Rady Miejskiej w Wieliczce do Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce;

   5) do dnia 30 grudnia 2019 r.
wskazanie przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce;

6) do dnia 31 grudnia 2019 r.
podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce.

3. Statut Gminnej Rady Seniorów oraz wzory dokumentów dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, na stronie www.wieliczka.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wieliczka.

Tagi