Zalecenia Ministerstwa Zdrowia i GIS dotyczące postępowania przeciwepidemiologicznego

Ogólne zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące postępowania przeciwepidemiologicznego dla obiektów hotelarskich oraz Inspekcji Transportu Drogowego podczas kontroli środków transportu w związku z istnieniem potencjalnego ryzyka zarażenia koronawirusem.

 

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia
INFORMACJA DLA SENIORÓW
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/
>>> Ministerstwo Zdrowia <<<
   
   
Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Ryzyko, że goście lub personel hotelu mogą zostać zarażeni przebywając na terenie hotelu, jest obecnie bardzo niskie. Ważne jest, aby hotel zapewniał gościom informacje na temat koronawirusa.


>>> Państwowa Inspekcja Sanitarna <<<

 

Tagi

GALERIA