Komunikat dotyczący rekrutacji

Informujemy uprzejmie, że w związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach oraz wprowadzonymi wymogami bezpieczeństwa na terenie kraju, w rekrutacji do przedszkoli i szkół istnieje możliwość zdalnego składania wniosków z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej:

 

1) w rekrutacji do przedszkoli - w postaci skanów podpisanych wniosków wydrukowanych z systemu naborowego wraz z załącznikami;

2) w rekrutacji do szkół - w postaci skanów podpisanych zgłoszeń/wniosków wydrukowanych ze strony internetowej właściwej szkoły wraz z załącznikami.

 

Należy jednak pamiętać, by skany dokumentów rekrutacyjnych przesyłać na właściwe adresy poczty elektronicznej:

- przedszkola/szkoły pierwszego wyboru w przypadku rekrutacji do przedszkoli,

- szkoły w przypadku rekrutacji do klas I szkół podstawowych.

 

Ponadto istnieje również możliwość telefonicznego umówienia spotkania w przedszkolu/szkole celem szybkiego i sprawnego złożenia wniosku rekrutacyjnego.

 

  >> Więcej informacji <<