Zdalna Szkoła+ w Mieście i Gminie Wieliczka

Miasto i Gmina Wieliczka w ramach projektu „Zdalna szkoła + pozyskała grant ze środków Unii Europejskiej z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 95 571 zł na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych.

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Program ten głównie skierowany jest do rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu do 37 uczniów z 6 szkół podstawowych trafiły laptopy wraz z zestawami słuchawkowym. Laptopy pozwolą uczniom na kontynuację nauki w warunkach domowych. Kiedy lekcje powrócą do szkół, zakupiony sprzęt również trafi do placówek i pozostanie na wyposażeniu szkoły, aby wszyscy uczniowie mogli z niego korzystać.

 

Warto dodać, że Miasto i Gmina Wieliczka brała udział także w pierwszej edycji konkursu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” pozyskując grant w wysokości: 92 772,75 zł na zakup 35 laptopów.