Program "Wymień piec" - Wieliczka

Wśród wielu działań z zakresu podnoszenia jakości życia mieszkańców gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka podejmuje starania mające na celu pozyskanie środków finansowych, które pomogą właścicielom wymienić stare piece na nowoczesne, efektywne i ekologiczne urządzenia do ogrzewania domów.

 

Jedną z możliwości jest otrzymanie  dotacji na wymianę starego kotła/pieca na paliwa stałe na kocioł ekologiczny (gazowy lub na biomasę).


Od lipca 2020 roku rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w  gminie Wieliczka-etap II” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT).


Mieszkańcy Miasta i Gminy Wieliczka, mogą składać ankiety wstępne -w trybie ciągłym- na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1. Ankiety można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.    


O dotację mogą starać się osoby fizyczne (właściciel/współwłaściciel) legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Miasta i Gminy Wieliczka.    
Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji, po podpisaniu umowy z Gminą, jest likwidacja wszystkich służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku mieszkalnym, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

 

Warunkiem uzyskania dotacji (zgodnie z założeniami programu) będzie:
1)   wypełnienie i złożenie ankiety dotyczącej wymiany pieców wykorzystujących paliwa stałe,
2)   wykonanie w budynku bezpłatnej oceny energetycznej przez wskazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego audytora energetycznego,
3)   wykonanie ewentualnych dodatkowych prac termomodernizacyjnych wskazanych przez audytora (np. docieplenie ścian budynku, wymiana bądź uszczelnienie okien, docieplenie dachu  lub stropodachu),
4)  złożenie wniosku,
5)  podpisanie umowy z Gminą Wieliczka,
6)  demontaż i utylizacja starego źródła ogrzewania,
6)  montaż nowego, wysokosprawnego kotła, oraz użytkowanie go przez 5 lat od dnia rozliczenia dotacji,
7)   poinformowanie pisemne Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka o zakończonych pracach wraz z rachunkami dokumentującymi ich zakres.

 

Kwota dofinansowania do wymiany kotła, ustalana będzie indywidualnie dla każdego budynku na podstawie audytu energetycznego, według zasad określonych w Regulaminie. Kwota nie może przekraczać 7 000,00 zł (5 000 zł wymiana kotła + 2 000 zł modernizacja instalacji).
 


Informacje szczegółowe można uzyskać kontaktując się z Ekodoradcami:
nr telefonu: (12)263-42-45, (12)263-42-46 lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. B. Limanowskiego 32, parter.

 

Link do strony programu: www.wymienpiec.info
 
Do pobrania:
    1. Ankieta - wymiana pieca
    2. Wniosek o dotację
    3. Wniosek o rozliczenie
    4. Regulamin