Ankieta dla Seniorów

Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka w wieku powyżej 60. lat do wzięcia udziału w badaniach ankietowych, pozwalających na zebranie opinii o potrzebach i problemach Seniorów.

 

Badanie ankietowe ma na celu dokonanie diagnozy potrzeb osób w wieku powyżej 60. lat pod kątem problemów i potrzeb związanych ze sferą usług w obszarze zdrowia, edukacji, kultury, pomocy społecznej oraz dostępności usług w wyżej wymienionych obszarach. Wynik ankiety, która jest w pełni anonimowa, ma posłużyć za rekomendację i podstawę do
planowania działań na rzecz Seniorów z Wieliczki i okolicznych miejscowości.

 

Ankieta jest dostępna m.in. w Mediatece – Bibliotece Miejskiej w Wieliczce, Wielickim Centrum Kultury oraz na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.

 

>> ANKIETA <<

 

Wypełnione ankiety można:
  • złożyć na Dzienniku Podawczym osobiście,
  • wysłać drogą pocztową (adres: Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka – z dopiskiem: Ankieta Seniorów),
  • wysłać e-mailem na adres: rada@wieliczka.eu

 

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety!

 

Prosimy też o jak najszersze rozpowszechnianie informacji wśród znajomych!