Rozbudowa ul. Reformackiej w Wieliczce

Gmina Wieliczka w latach 2021-2022 realizuje zadanie w ramach środków Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadnie pn. ”Rozbudowa drogi gminnej 560810K w km od 0+000,00 do km 0+495,67 w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka”.

 

(07.10.2022 r.)

Zakończono prace związane z Rozbudową ul Reformackiej w ramach zadania pn. ”Rozbudowa drogi gminnej 560810K w km od 0+000,00 do km 0+495,67 w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka”

realizowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - umową nr WRVI.807.5.53.2021.KK z dnia 20.08.2021 r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 3 304 827 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg 1 585 878,00zł.


(07.02.2022 r.)

Trwają prace związane z Rozbudową ul Reformackiej w ramach zadania pn. ”Rozbudowa drogi gminnej 560810K w km od 0+000,00 do km 0+495,67 w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka” realizowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - umową nr WRVI.807.5.53.2021.KK z dnia 20.08.2021 r.

 

Zgodnie z zawartym Aneksem nr 1 :

  • wartość dofinansowania: 1 591 502,00 zł

  • całkowita wartość zadania: 3 224 950,92 zł

     

Termin realizacji zadania: 15.06.2022 r.

GALERIA


(17.11.2021 r.)

 

Dla poprawy jakości układu drogowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi zaprojektowano rozbudowę ul. Reformackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Łąkową na dł 496 m. Wykonana zostanie droga o nawierzchni bitumicznej o szer. 5,50 m z prawostronnym chodnikiem z betonowej kostki brukowej o szerokości 2 m, W ramach inwestycji zaprojektowano budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego oraz rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego. Zachodzi także konieczność przebudowy zjazdów a także przebudowy infrastruktury podziemnej w celu usunięcia kolizji.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 3 224 950,92 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 597 601,00 zł

 

 

GALERIA