Wyniki konkursu ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka w roku 2023

Znamy już wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka w roku 2023. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podjął decyzję o przyznaniu dotacji 23 stowarzyszeniom spełniającym wymogi formalne i regulaminowe na realizację 31 projektów.


Informujemy, że zaktualizowaną kalkulację kosztów i harmonogram należy złożyć na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, przy ul. Powstania Warszawskiego 1 (w 2 egzemplarzach). Wskazane dokumenty należy dostarczyć w terminie 7 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty.