Tymczasowa zmiana organizacji ruchu

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce informuje, że w związku z rozpoczęciem rozbudowy ulicy Zbożowej w Wieliczce wprowadzona zostaje tymczasowa zmiana organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. W godzinach pracy brygady tj. od godz. 7.00 do godz. 17.00 wystąpią utrudnienia w ruchu i dojeździe do posesji. Po zakończeniu dziennego planu roboczego ruch kołowy będzie przywracany.

 

Natomiast w dniach od 09.08.2023r do 23.08.2023 r. (za wyjątkiem dni świątecznych) w godzinach od 8.00 do 16.00 ulica Zbożowa zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego z uwagi na konieczność przebudowy włączenia do ulicy Wygoda w Wieliczce.

GALERIA