Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2014

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2014.

Propozycje zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Wieliczka, który ukończył 16 lat.Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać w terminie od 13 stycznia 2014 r. do 12 lutego 2014 r. poprzez złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego
Gminy Wieliczka na rok 2014, osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2014”.

Regulamin i druki dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 oraz na stronie internetowej Gminy Wieliczka: wieliczka.eu oraz www.wbo.wieliczka.eu

 

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

WNIOSEK DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO pdf

WNIOSEK DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO rtf

Tagi