Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: ESP UMIG WIELICZKA

Uwaga: aby można było złożyć wniosek do Urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne  www.epuap.gov.pl

Uwaga: Instrukcja konfiguracji przeglądarek internetowych do współpracy z platformą ePUAP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00 na Dziennik Podawczy mieszczący się w pokoju nr 8 w budynku Magistratu przy ul. Powstania Warszawskiego 1 w Wieliczce na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF, ODT, SXW
  2. XLS, ODS, SXC
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.