Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: ESP UMIG WIELICZKA

Uwaga: aby można było złożyć wniosek do Urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne  www.epuap.gov.pl

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie ePUAP www.epuap.gov.pl;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00 na Dziennik Podawczy mieszczący się w budynku B Magistratu przy ul. Powstania Warszawskiego 1 w Wieliczce na nośniku danych:

Nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF, ODT, SXW
  2. XLS, ODS, SXC
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500 MB
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.