Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia
ul. Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka
tel./fax +48 12 26-34-312

siedziba:

 • Zespołu ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych UMiG Wieliczka;
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieliczce;
 • Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wieliczce;
 • Zespołu Terapeutów;
 • Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz dla osób dotkniętych problemem alkoholowym w rodzinie;
 • Poradni Leczenia Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce;
 • realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;


pok. nr 1: sekretariat ZPOZON

 • pomoc administracyjna ZPOZON – Anna Stachura, afrey@wieliczka.eu;
 • Poradnia Leczenia Uzależnień (sekretariat) - Renata Zawada

poniedziałek, 16.00-19.00;
wtorek, 16.00-19.00;
środa, 16.00-18.00
czwartek, 16.00-18.00.
 

pok. nr 4:

 • Poradnia Leczenia Uzależnień:

poniedziałek, 15.00 – 20.00;
środa, 15.00 - 19.00;
 

pok. nr 5:
tel. 12 26-34-319

 • Poradnia Leczenia Uzależnień:

poniedziałek, 12.00 – 20.00;
wtorek, 13.00 – 20.00;
środa, 9.00 – 12.00;
czwartek, 16.00 – 20.00;
piątek, 10.00-15.00;

 

pok. nr 7:
tel. 12 26-34-315

punkt informacyjny

punkt informacyjny w obszarze narkomanii

 

pok. nr 8: 
tel. 12 26-34-316

 

pok. nr 9: 

 • Klub Pedagoga:

piątek, 9.00 – 12.00 - raz w miesiącu 

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

czwartek, 12.00 – 14.00 - raz w miesiącu (2015r.: 22. stycznia; 26. lutego; 26. marca;            23. kwietnia; 28. maja; 25. czerwca; 23. lipca; 27. sierpnia; 24. września; 22. października; 26. listopada; 17. grudnia);

 • Dyżur Interdyscyplinarny dla mieszkańców:

czwartek, 14.00 – 16.00 - raz w miesiącu (2015r.: 22. stycznia; 26. lutego; 26. marca;           23. kwietnia; 28. maja; 25. czerwca; 23. lipca; 27. sierpnia; 24. września; 22. października; 26. listopada; 17. grudnia);

 • Grupa AA:

wtorek, 17.00 – 20.00

 • Grupa socjoterapeutyczna:

poniedziałek, 15.00 – 17.00;

poniedziałek, 17.00 - 19.00;

 • Warsztaty dla rodziców:

piątek, 17.00 – 19.00;

 


pok. nr 10A: 
tel. 12 26-34-325

 • Zespół Terapeutów:

środa, 15.00-19.00;
piątek, 10.30-12.30  /  13.45-15.45;

 • Punkt porad prawnych:

środa, 16.00-18.30;

 

pok. nr 10B:

 

pok. nr 12A:

 • Grupa socjoterapeutyczna:

poniedziałek, 17.00-19.00;
czwartek, 15.00 – 19.30;

 • Grupa socjoterapeutyczna:

wtorek, 17.30 – 19.30;

 • Klub Edukacji Muzycznej:

piątek, 16.00-17.30;
piątek, 17.45 – 19.15;pok. nr 12B:
tel. 12 26-34-321

 • Zespół Terapeutów:

poniedziałek, 8.00-12.30; 17.00-20.00;
środa, 8.00-11.00;
czwartek, 8.00 – 20.00;
piątek, 10.00-15.00, 15.45-19.45 (dwa razy w miesiącu);
 


pok. nr 12C:
tel. 12 26-34-320

 • Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

wtorek, 16.00 – 20.00;
środa, 9.00-16.00;
czwartek, 16.00 – 20.00;

 • Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

poniedziałek, 17.00 – 20.00;
wtorek, 17.00 – 20.00;
czwartek, 17.00 – 19.00;

 • Punkt pomocy w pisaniu pism urzędowych:

wtorek, 9.00 – 11.00;
środa, 8.00 – 10.00;
czwartek, 14.00 – 16.00;