Informacje dla osób niepełnosprawnych

W Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane są przez Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych.

W ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych organizowane są m.in.:


1) programy stypendialne:


"INDEX"


2) warsztaty i spotkania przeznaczone dla rodziców dzieci niepełnosprawnych - Szkoła dla Rodziców. Mają one na celu umożliwienie wymiany własnych doświadczeń oraz zdobycie specjalistycznych informacji na temat niepełnosprawności dzieci, pomocy dla nich, rehabilitacji i codziennego współdziałania. Warsztaty organizowane są okazjonalnie z wybranych technik pracy z dziećmi. Do prowadzenia szkoleń zapraszane są osoby posiadające uprawnienia w ramach danych specjalności, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania dyplomu, certyfikatu. Dzięki uczestnictwu w warsztatach rodzice nabywają umiejętności pracy z dziećmi, dzięki czemu później mogą w warunkach domowych samodzielnie ćwiczyć z nimi podnosząc efektywność działań pedagogów i rehabilitantów co w efekcie sprzyja szybszemu rozwojowi dzieci, podnoszeniu ich sprawności fizycznej oraz psychicznej.


3) działania mające na celu zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych - imprezy integracyjne


4) poradnictwo i konsultacje dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych


Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
Pocztowa 1
32-020 Wieliczka

tel./fax 12 26 34 312,

kierownik: Dominika Chylińska

pok. nr 8:
Anna Łącka, alacka@wieliczka.eu;
zagadnienia w obszarze integracji osób niepełnosprawnych;