Świetlica Środowiskowa w Lednicy Górnej

 

 

 

 

 

 

Fundusze Europejskie dla Małopolski


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

 

Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lednicy Górnej, Numer Projektu: MRPO.06.02.02-12-306/09

 

W 2009 roku Gmina Wieliczka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lednicy Górnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Dnia 28 czerwca 2010 r., została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Wieliczka o dofinansowanie projektu w wysokości 1 503 278,70 zł, co stanowi 70% wartości wydatków kwalifikowanych.
W dniu 29.09.2010 r. zakończono realizację projektu pn. „Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lednicy Górnej”.
Wybudowano:

  • budynek świetlicy środowiskowej o powierzchni użytkowej 362,01 m2, powierzchni zabudowy 410,19 m2 i kubaturze 2091,97 m3;
  • boisko do piłki siatkowej wraz z piłkochwytami;
  • kort tenisowy wraz z piłkochwytami;
  • scenę polową;
  • teren przeznaczony do grillowania;
  • place manewrowe, parkingi, podjazdy

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 639 343,61 zł,
w tym:

  • wydatki kwalifikowalne: 2 134 650,78 zł,
  • wydatki niekwalifikowalne: 504 692,83 zł.

 

Linki do artykułów o świetlicy w Lednicy Górnej:


http://www.wieliczka.eu/pl/1951/29306/Unijne_wsparcie_dla_swietlicy_w_Lednicy_Gornej.html

http://www.wieliczka.eu/pl/1951/43054/otwrcie_nowej_swietlicy.html

http://www.wieliczka.eu/pl/1951/43234/Uroczyste_otwarcie.html

 

http://www.ckit.wieliczka.pl/main/images/lednicastr2www.jpg

 

FOTOGRAFICZNY PRZEGLĄD prowadzonych prac przy realizacji projektu

 

FOTOGRAFICZNY PRZEGLĄD inwestycji po zrealizowaniu

GALERIA