Przetargi na nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

 

Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do użyczenia

 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997r., Nr 115, poz. 741 z późn. zm.)

Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości.

Ogłoszenia o przetargach - aktualne

 

Ogłoszenia o przetargach - archiwalne
 

 

Wyniki przetargów

 

 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997r., Nr 115, poz. 741 z późn. zm.)

Nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu z wyłączeniem przypadków opisanych w ustawie.