Czwartek, 13 lipca 2017

Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie transportu publicznego