Wiadomości:

Wybory do izb rolniczych 2023
Poniedziałek, 19 czerwca 2023

Wybory do izb rolniczych 2023

W związku z zarządzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz wyznaczeniem terminu wyborów na dzień 24 września 2023 roku, Małopolska Izba Rolnicza przystąpiła do przygotowań...

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego
Wtorek, 13 czerwca 2023

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 28 kwietnia 2023 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI‑II.7840.23.1.2023.EJ), na wniosek z 27.04.2023 r. (na wezwanie z 08.05.2023 r. uzupełniony 01 czerwca 2023 r.) złożony przez...

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego
Poniedziałek, 12 czerwca 2023

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że dnia 24 maja 2023 r. przekazano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, skargi wraz z odpowiedzią na skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 27 marca 2023r. znak sprawy...

Badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”
Środa, 31 maja 2023

Badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

Okresowe konsultacje społeczne założeń dla nowej Strategii LGD Powiatu Wielickiego
Wtorek, 23 maja 2023

Okresowe konsultacje społeczne założeń dla nowej Strategii LGD Powiatu Wielickiego

Rozpoczęły się właśnie ostatnie działania partycypacyjne domykające prace nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Powiatu Wielickiego na lata 2023-2027. Od 23 do 30 maja trwają konsultacje społeczne projektu LSR.

100 lat Pani Janiny Stachury z Małej Wsi
Piątek, 19 maja 2023

100 lat Pani Janiny Stachury z Małej Wsi

W dniu 16 maja odbyła się niezwykle miła uroczystość, Pani Janina Stachura z Małej Wsi obchodziła swoje 100. urodziny.