Wiadomości:

Numery kontaktowe do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce
Piątek, 15 stycznia 2021

Numery kontaktowe do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce

Poniżej zamieszczamy numery kontaktowe do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w podziale na zadania realizowane przez poszczególne wydziały.

Informator zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Wieliczka w sezonie 2020-2021
Czwartek, 10 grudnia 2020

Informator zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Wieliczka w sezonie 2020-2021

Przez teren Gminy Wieliczka przebiegają drogi różnej kategorii: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz drogi gminne. Prosimy o zapoznanie się z wykazem dróg, będących w zarządzie danej jednostki oraz koordynatorów z ramienia Urzędów...

Narodowy Program Szczepien przeciwko COVID19
Piątek, 15 stycznia 2021

Narodowy Program Szczepien przeciwko COVID19

Informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce pozostaje w gotowości pomocy dla wszystkich seniorów, którzy decydują się na przyjęcie szczepionki i mają trudności w dokonaniu zgłoszenia.

INFORMACJA
Poniedziałek, 11 stycznia 2021

INFORMACJA

W związku z pismem z dnia 5 stycznia 2021 r., które wpłynęło do tutejszego Urzędu przedstawiamy poniżej stanowisko odnośnie zarzutów sformułowanych w uzasadnieniu wniosku w celu poproszenia wnioskodawcę, aby poprawił, uściślił...

Konsultacje społeczne Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 3A.2/4
Piątek, 15 stycznia 2021

Konsultacje społeczne Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 3A.2/4

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

INFORMACJA ŚMIECI
Poniedziałek, 11 stycznia 2021

INFORMACJA ŚMIECI

Szanowni Państwo, po wprowadzeniu danych do systemu adresowego, do wszystkich osób, które miały zastrzeżenia co do wysokości opłat za odpady komunalne zostały skierowane pisma drogą pocztową. Poniżej przedstawiamy treść wyżej...